stocznia_08.jpg stocznia_10.jpg stocznia_07.jpg Port2.jpg DSC_8575-baner.jpg Port - foto z filmu 2a.jpg DSC_8195-baner.jpg

1. Stawki czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2015 Prezesa SZKUNER Sp. z o.o. z dn. 23.03.2015 r.).

2. Ogólne Warunki Umowy i Cennik Usług Portowych (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2015 Prezesa SZKUNER Sp. z o.o. z dn. 23.03.2015 r. wraz ze zmianami Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 27 czerwca 2019)).

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2015 “"STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN